Przeczytaj bezpłatny numer czasopisma,

które pomaga dyrektorom w
codziennej pracy i śledzeniu
zmian prawnych

Pytania do eksperta

Nadesłane pytanie

Data dodania: 02.01.2014

nauczanie indywidualne

Zgodnie z decyzją w szkole zostało zorganizowane dla jednego ucznia nauczanie indywidualne na terenie szkoły. Szkoła zgodnie z zaleceniami dostosowała się wymogów. Co zrobić jeśli nauczyciel jest w gotowości do nauczania indywidualnego a uczeń nie stawia się na lekcje? Czy nauczyciel powinien mieć zapłacone za te godziny, pomimo że zajęcia się nie odbyły(nie z jego winy) ?

Odpowiedź eksperta na powyższe pytanieEkspert DDS
(2014-01-15 10:06:05)

W przypadku, gdy uczeń nie stawia się na nauczanie indywidualne, które jest realizowane w ramach obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, nauczyciel powinien odnotować nieobecność ucznia w dzienniku zajęć indywidualnego nauczania i oddać się do dyspozycji dyrektora. W takim przypadku nauczyciel pozostaje do dyspozycji dyrektora, wykonującego obowiązki pracodawcy na podstawie art. 128 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), który może wyznaczyć nauczycielowi inne obowiązki – np. zastępstwo w innej klasie – o ile zachodzi taka możliwość i potrzeba. Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie nawet w przypadku, gdy dyrektor nie poleci jemu wykonywania innych zadań lub czynności (art. 80 i art. 81 k.p.). To samo dotyczy prowadzenia zajęć nauczania indywidualnego w ramach godzin ponadwymiarowych, o ile zostały przydzielone w sposób prawidłowy, czyli w czasie, gdy w szkole odbywają się zajęcia dydaktyczne zgodnie z organizacją pracy szkoły (uzasadnienie uchwały SN z dnia 29 marca 1989 r., III PZP 53/88, OSNC 1989/7-8/109; uchwała SN z dnia 6 sierpnia 1987 r. III PZP 29/87, OSNCP 1989/1/9).


Dodaj do Twojej teczki

Inne pytania z tej kategorii

Nadesłane pytanie

Data dodania: 06.06.2013

Dofinansowanie do wypoczynku letniego

Czytaj więcej

Data dodania: 20.06.2013

art. 64 Karty Nauczyciela

Czytaj więcej

Data dodania: 30.07.2013

Zatrudnianie nauczycieli

Czytaj więcej

Data dodania: 16.08.2013

Skierowanie do sanatorium

Czytaj więcej

Data dodania: 25.08.2013

Przydział godzin dla byłego dyrektora

Czytaj więcej

Data dodania: 27.08.2013

Zaświadczenie z KRK

Czytaj więcej

Data dodania: 02.09.2013

Umowa

Czytaj więcej

Data dodania: 10.10.2013

Zwolnienie nauczyciela objętego szczególną ochroną przez związek zawodowy

Czytaj więcej

Data dodania: 18.10.2013

Zatrudnianie nauczycieli

Czytaj więcej

Data dodania: 07.05.2013

Zakres czynności nauczyciela

Czytaj więcej

Data dodania: 29.04.2013

Zatrudnianie

Czytaj więcej

Data dodania: 27.04.2013

Konkurs na stanowisko dyrektora

Czytaj więcej

Data dodania: 27.04.2013

Wynagrodzenie

Czytaj więcej

Data dodania: 02.05.2013

Godziny karciane

Czytaj więcej

Data dodania: 06.05.2013

Rozliczanie dodatkowych godzin

Czytaj więcej

Data dodania: 14.05.2013

Zatrudnienie na podstawie mianowania

Czytaj więcej

Data dodania: 01.12.2013

Sprawa dodatku stażowego nauczyciela

Czytaj więcej

Data dodania: 03.12.2013

Wyliczenie nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego.

Czytaj więcej

Data dodania: 03.12.2013

Zatrudnienie

Czytaj więcej

Data dodania: 15.12.2013

zatrudnianie

Czytaj więcej

Data dodania: 20.12.2013

szkolenie BHP

Czytaj więcej

Data dodania: 05.01.2014

szczególna ochrona stosunku pracy nauczyciela z którym nawiązano stosunek pracy na podstawie mianowania

Czytaj więcej

Data dodania: 14.01.2014

koordynator systemu I pomocy

Czytaj więcej

Data dodania: 02.02.2014

Kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora poradni psychlogiczno-pedagogicznej

Czytaj więcej

Data dodania: 06.02.2014

zachowanie nauczyciela

Czytaj więcej

Data dodania: 12.02.2014

badania dla osób korzystających z prywatnego samochodu do celów służbowych

Czytaj więcej

Data dodania: 03.03.2014

podległość słuzbowa

Czytaj więcej

Data dodania: 27.03.2014

urlop bezpłatny

Czytaj więcej

Data dodania: 23.04.2014

Świadectwo pracy nauczyciela ubiegającego się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Czytaj więcej

Data dodania: 06.05.2014

umowa z nauczycielem kontraktowym

Czytaj więcej

Data dodania: 11.06.2014

rozwiązanie umowy na zastepstwo

Czytaj więcej

Data dodania: 20.06.2014

umowa z nauczycielem kontraktowym

Czytaj więcej

Data dodania: 15.07.2014

pensum pedagoga

Czytaj więcej

Data dodania: 18.09.2014

Doplnienie etatu

Czytaj więcej

Data dodania: 30.09.2014

pracownik bhp

Czytaj więcej

Data dodania: 30.10.2014

wysługa

Czytaj więcej

Data dodania: 03.12.2014

Plan urlop wypoczynkowych

Czytaj więcej

Data dodania: 02.01.2015

Aresztowanie pracownika obsługi.

Czytaj więcej

Data dodania: 06.01.2015

Urlop dla nauczyciela po przebytym urlopie rodzicielskim

Czytaj więcej

Data dodania: 07.01.2015

Trzynastka

Czytaj więcej

Data dodania: 16.01.2015

urlop

Czytaj więcej

Data dodania: 26.01.2015

Dodatek stażowy

Czytaj więcej

Data dodania: 26.01.2015

Dodatek stażowy

Czytaj więcej

Data dodania: 04.02.2015

nauczycielskie swiadczenie kompensacyjne

Czytaj więcej

Data dodania: 12.02.2015

nauczyciel

Czytaj więcej

Data dodania: 12.02.2015

Dodatek stażowy

Czytaj więcej

Data dodania: 24.02.2015

urlop ojcowski

Czytaj więcej

Data dodania: 16.04.2015

przerwany urlop wypoczynkowy w związku ze złożonym zwolnieniem lekarskim

Czytaj więcej

Data dodania: 05.05.2015

zmniejszenie etatu

Czytaj więcej

Data dodania: 05.05.2015

wysługa

Czytaj więcej

Data dodania: 21.05.2015

umowa na zastępstwo

Czytaj więcej

Data dodania: 01.06.2015

Urlop rodzicielski

Czytaj więcej

Data dodania: 03.06.2015

wypowiedzenie umowy o pracę nauczyciel kontraktowy

Czytaj więcej

Data dodania: 26.06.2015

ochrona nauczycielki w ciąży

Czytaj więcej

Data dodania: 02.07.2015

rozwiązanie umowy

Czytaj więcej

Data dodania: 03.07.2015

nauczyciel przechodzący na rentę

Czytaj więcej

Data dodania: 29.07.2015

rozwiązanie umowy z nauczycielem kontraktowym

Czytaj więcej

Data dodania: 29.07.2015

dodatek specjalny

Czytaj więcej

Data dodania: 29.07.2015

przejście nauczyciela na rentę

Czytaj więcej

Data dodania: 23.09.2015

rozwiązanie umowy z nauczycielem kontraktowym

Czytaj więcej

Data dodania: 23.09.2015

przejście nauczyciela na rentę

Czytaj więcej

Data dodania: 23.09.2015

dodatek specjalny

Czytaj więcej

Data dodania: 14.01.2016

zatrudnienie

Czytaj więcej

Data dodania: 05.02.2016

opieka na dziecko

Czytaj więcej

Data dodania: 11.02.2016

zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji

Czytaj więcej

Data dodania: 22.04.2016

urlop dla nauczyciela zawieszonego w obowizkach i zapis w świadectwie pracy

Czytaj więcej

Data dodania: 13.05.2016

test

Czytaj więcej

Data dodania: 24.11.2016

urlop bezpłatny nauczyciela

Czytaj więcej
Spytaj naszego eksperta
Zadaj pytanie naszemu ekspertowi ds. edukacji,
który pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące przepisów prawnych związanych z Twoją codzienną pracą.
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.